News

3GPP project will bring the sound of mobile communication into a new era

Agenda_090914_01_960x240_3GPP

In 2014 a major technology development for future mobile telecom systems are due to be released by 3GPP. An important development currently being tested by SenseLab is the new Enhanced Voice System (EVS) codec which strives to improve speech and music quality in mobile communication. The EVS codec promises a more natural sound experience when using mobile phones.

By Nanna Bastved

Traditionally mobile phones were used for communication between people but today, mobile phones are used by billions of people all over the world for communication purposes as well as playing music, watching film and playing games. This poses new requirements on mobile communication – something 3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) currently is working on solving introducing a new codec.

3GPP, which is an international collaboration between 6 groups of telecommunications associations (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC), focuses on ensuring that mobile phones can communicate uninterrupted together across countries and telecom systems. Being responsible for the GSM codec back in 1980’s, 3GPP are now working their 12th release which covers an exciting new codec called EVS (Enhance Voice System).

“For many years we have benefited from the GSM and AMR codecs. The new EVS-codec will be a huge leap forward bringing improved quality of speech and music over mobile phone channels,” says Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, DELTA SenseLab.

More faithfully reproduced sound

The new EVS-codec will bring two significant improvements to mobile communication: improved sound quality and wider frequency band, both for speech and music content.

Today speech and especially music delivered over mobile communication devices can sound distorted and harsh compared to the real life sound. The new EVS-codec ensures music sound closer to the original music, and speech will be reproduced in a more natural and clear way. A quality improvement many mobile phone users have desired for years.

Increased flexibility with a wider frequency band

Another important outcome of the new codec is a wider frequency band for telecommunication. Traditionally, the frequency band for mobile communication was 300 Hz-3.4 kHz and in recent years it has increased to 100 Hz-7 kHz. The new codec will widen the frequency bandwidth to, a potential maximum of 50 Hz- 17 kHz which will give the users a really great sound experience.

The wider frequency band will also give greater flexibility for the tele operators. Today the network can be overloaded if there are many mobile phone users gathered at one place e.g. a summer festival. In future, the tele operators have more flexibility to narrow the bandwidth allowing more mobile phone users on the network or higher quality depending on the network load.

DELTA SenseLab used as formal testing lab

Before the EVS codec can be approved for release it must undergo comprehensive testing, selection and approval process, which is currently taking place. With listening tests being done in 10 languages and 1500 randomly sampled assessors participating in the test, this project is one of the most extensive listening tests conducted within mobile communication.

3GPP has appointed DELTA SenseLab as one of three formal listing labs for the selection process of the new EVS-codec. DELTA’s neutral role in this project is headed by mobile communication and testing expert Nick Zacharov.

”For us at DELTA SenseLab it is a privilege to be involved in this important project for mobile communications and to be employed as an independent testing lab ensuring that the codec is properly tested in a global context,” says Nick Zacharov.

If the listening tests result in the selection of the EVS codec, it will be issued at the end of 2014 with the 12th release from 3GPP.

Further information

For further information about 3GPP-project and SenseLab’s activites please contact Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, nvz@delta.dk.


DANISH VERSION


Agenda_090914_01_960x240_3GPP

3GPP-projektet udvikler fremtidens mobillyd

I 2014 lancerer 3GPP en helt ny teknologi til fremtidens mobilsystemer. En af de vigtige nyskabelser, som i øjeblikket testes hos SenseLab, er det nye EVS-codec (Enhanced Voice System), der skal forbedre lydkvalitet i både tale og musik i mobilkommunikationen. EVS- codec skal give en mere naturtro lydoplevelse i mobiltelefonen.

By Nanna Bastved

Tidligere blev mobiltelefonen primært brugt til samtaler, men i dag bruger milliarder af mennesker over hele verden mobilen til at kommunikere med omverden og derudover til at spille musik, se film og spille spil. Det stiller helt nye krav til kvaliteten i mobilkommunikationen – og de krav ønsker 3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) at opfylde med lanceringen af den nye teknologi.

3GPP er et internationalt samarbejde mellem 6 telesammenslutninger (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC), og projektets formål er at sikre, at mobiltelefoner kan kommunikere uden afbrydelse på tværs af lande og teleselskaber. 3GPP stod bag lanceringen af GSM-teknologien tilbage i 1980’erne, og aktuelt arbejder 3GPP på den 12. version, der blandt andet omfatter et spændende nyt codec med navnet EVS (Enhanced Voice System).

“GSM og AMR-codec er blevet anvendt gennem mange år. Med det nye EVS-codec tager vi et kvantespring ind i fremtiden med forbedret lydkvalitet i både tale og musik via mobilnettet,” forklarer Nick Zacharov, der er Senior Acoustic and Sensory Technologist hos DELTA SenseLab.

En mere naturtro lydgengivelse

Det nye EVS-codec forbedrer mobilkommunikationen på to vigtige felter – bedre lydkvalitet og bredere frekvensbånd, både til tale og musik.

I dag kan tale og især musik fremstå i forvrænget lydkvalitet via mobilnettet og med en skarpere klang sammenlignet med den naturlige lydkvalitet. Med det nye EVS-codec kan musikken gengives i en lydkvalitet, der er væsentligt tættere på den originale, og tale gengives mere klart og naturligt lyd. Og det er kvalitetsforbedringer, som mobilbrugerne har ønsket sig i årevis.

Øget fleksibilitet med et bredere frekvensbånd

En anden vigtig fordel ved det nye codec er et bredere frekvensbånd til telekommunikation. Traditionelt lå frekvensbåndet til mobilkommunikation mellem 300 Hz og 3,4 kHz og er inden for de seneste år øget til 100 Hz til 7 kHz. Med det nye codec udvides frekvensbåndet yderligere til et muligt maksimum mellem 50 Hz og 17 kHz, og det kommer til at give brugerne bedre lydoplevelse.

Det bredere frekvensbånd betyder også større fleksibilitet for teleselskaberne. I dag bliver nettet let overbelastet, når mange mobilbrugere er samlet på ét sted, fx. på en musikfestival. Fremover får teleselskaberne større fleksibilitet til at indsnævre båndbredden, så flere mobilbrugere kan være på nettet samtidig, eller kvaliteten kan øges – alt afhængigt af netværksbelastningen.

DELTA SenseLab er udvalgt som officiel testpartner

Før EVS-codec kan godkendes til lancering, skal systemet gennem en omfattende test samt udvælgelses- og godkendelsesproces, som i øjeblikket er i fuld gang. Vi gennemfører lyttetest på 10 sprog og med deltagelse af 1500 tilfældigt udvalgte testere, og dermed er det en af de mest omfattende lyttetests, der nogensinde er gennemført indenfor mobilteknologi.

3GPP har valgt DELTA SenseLab som en ud af tre formelle testpartnere forud for lanceringen af det nye EVS-codec. DELTA indtager en neutral rolle i projektet under ledelse af ekspert i mobilkommunikation og test Nick Zacharov.

”For os hos DELTA SenseLab er det en fornøjelse at deltage i et så vigtigt projekt på mobilområdet og indgå som uafhængig testpartner, der skal sikre, at det nye codec bliver korrekt testet i en global kontekst,” siger Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist hos DELTA SenseLab.

Hvis lyttetestene resulterer i en godkendelse af EVS-codec, bliver den nye teknologi lanceret i slutningen af 2014 med den 12. udgivelse fra 3GPP.

Flere oplysninger

Flere oplysninger om 3GPP-projektet og SenseLabs arbejde fås ved kontakt til Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, nvz@delta.dk.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!