News

DELTA customers benefit from our new membership of ITU

ITU-medlemsskab_960x240px

Every year, DELTA SenseLab carries out a wide range of audio tests to ascertain the audio quality of telecommunication equipment.

To ensure high quality of the audio tests, it is central that there is uniformity in the output and scale rating. This is why we provide our test in accordance with the applicable national and international standards.

Representative for Denmark

The international standardisation organisation ITU, develops the important standards in the field and its publications include standards that describe methods for how telecommunication related technologies are evaluated with the use of audio testing. The actual work in devising new standards and updating existing standards involves international working groups, which ensures the necessary input for the contents. To be able to safeguard Danish interests and contribute with our experience in the field, DELTA and Senior Acoustic and Sensory Technologist Nick Zacharov, who is our representative, were designated “National Delegate” for Denmark within ITU.

DELTA’s membership of ITU means we operate on the international stage where the latest trends and knowledge are presented and shared. This updated knowledge is of great benefit to our customers, when we advise them in regards to executing audio tests.

Marking MUSHRA

ITU works on many different standards. For instance, a newly established working group shall devise a new standard for the evaluation of the Assessment of Advanced Multichannel Audio Systems.

“We will follow the establishment of this standard with great interest. I’m convinced that we can contribute to its formation based on our experience with several sensory-based test methods. Assessing the sound quality of surround sound systems is complex because of the spacial dimension and therefore you have to have very well-defined parameters, which the trained test personnel will use to assess the audio quality. The use of method equipment is something we’re comfortable with and at the same time the standard can be a valuable new tool for the Danish audio industry to support the development of top-class products for the world market for home entertainment systems,” says Søren Vase Legarth, Head of SenseLab, DELTA.

Another important and much used standard in the subjective assessments of audio technologies is ITU-R BS.1534-1 (also known as MUSHRA). It is used to assess the audio quality of compression systems, such as AAC and MP3. The standard prescribes how you shall use trained test personnel to carry out the assessments to ensure that trustworthy results are achieved. DELTA has been deeply involved in the latest revision process of the ITU-R BS.1534-1 (MUSHRA) standard, including specifying a method for qualifying trained test personnel. The method was originally developed in collaboration with the audio industry and subsequently implemented in DELTA’s web-based audio test tool ‘’SenseLabOnline’, which ensure that you can very easily see which test personnel is good at conducting trustworthy assessments.


DANISH VERSION

ITU-medlemsskab_960x240px

DELTA’s nye medlemskab af ITU gavner vores kunder

Hvert år udfører DELTA SenseLab en lang række lytteforsøg for at teste lydkvaliteten af telekommunikationsudstyr.

For at sikre høj kvalitet af lytteforsøgene er det centralt, at der er ensartethed i output og skalabedømmelse. Derfor udbyder vi vores test i henhold til de nationale og internationalt gældende standarder.

Repræsentant for Danmark

Den internationale standardiseringsorganisation ITU udvikler de vigtige standarder på området og udgiver blandt andet standarder, der beskriver metoder for, hvordan telekommunikation-relaterede teknologier evalueres ved anvendelse af lyttetest. Selve arbejdet med at udarbejde nye og opdaterede standarder involverer internationale arbejdsgrupper, som sikrer de nødvendige input til indholdet. For at varetage danske interesser og bidrage med vores store erfaring på området er DELTA, med Senior Acoustic and Sensory Technologist Nick Zacharov som vores repræsentant, blevet udpeget ’national delegate’ for Danmark i ITU-regi.

DELTA’s medlemskab af ITU betyder, at vi agerer på den internationale scene, hvor de nyeste trends og viden præsenteres og deles. Denne ajourførte viden er til stor gavn for vores kunder, når vi rådgiver dem om og udfører lyttetests.

Sætter præg på MUSHRA

I ITU arbejdes der på mange forskellige standarder. Blandt andet er der netop nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny standard til evaluering af multikanalslydsystemer (Assessment of Advanced Multichannel Audio Systems).

”Vi vil følge denne standards tilblivelse med stor interesse, og jeg er sikker på, at vi kan bidrage til dens udformning grundet vores erfaring med mere sensorik-baserede testmetoder. Vurdering af surround sound systemers lydkvalitet er kompleks pga. den rumlige dimension, og derfor må man have helt veldefinerede parametre, som de trænede testpersoner skal vurdere lydkvaliteten efter. Brug af det metodeapparat er noget, vi føler os hjemme i, og samtidig håber vi selvfølgelig, at standarden kan blive et værdifuldt nyt værktøj for den danske audioindustri til at understøtte udviklingen af top-produkter til verdensmarkedet for home entertainment systemer,”udtaler Søren Vase Legarth, Head of SenseLab, DELTA.

En anden vigtig og meget anvendt standard indenfor subjektive bedømmelser af audioteknologier er ITU-R BS.1534-1 (også kendt som MUSHRA). Den anvendes til at bedømme lydkvaliteten af komprimeringssystemer som fx AAC og MP3. Standarden foreskriver, at man skal anvende trænede testpersoner til at udføre bedømmelserne for at sikre, at der opnås pålidelige resultater. DELTA har været dybt involveret i den seneste revideringsproces af ITU-R BS.1534-1 (MUSHRA) standarden og har blandt andet bidraget med beskrivelse af en metode til kvalificering af trænede testpersoner. Metoden blev oprindeligt udviklet i samarbejde med audioindustrien og herefter implementeret i DELTA’s web-baserede lytteforsøgsværktøj ’SenseLabOnline’, hvori det sikrer, at man meget enkelt kan se, hvilke testpersoner der er gode til at lave pålidelige bedømmelser.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!