News

Working towards next generation telecommunication speech quality

senselab_ETSI_3GPP__960x240px_01

Being an independent test lab DELTA joined 3GPP in 2013, to contribute towards enhancing the test and sound quality evaluation of mobile phones.

3GPP ensures global interoperability of mobile devices

3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) is a collaboration between six groups of telecommunication associations (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC), who focus on providing their members with a stable environment to produce the highly successful Reports and Specifications that define 3GPP technologies.

All the key telecommunication players in the world e.g. Samsung, Apple, Qualcomm, HP and Nokia to mention a few, are members of 3GPP.

What DELTA brings to 3GPP

“DELTA contributes to 3GPP in different manners to improve the testing methods for telecom handsets. First and foremost we bring our expertise in testing and sound quality evaluation to the 3GPP table. Secondly, being a professional test house we act as a neutral party in conducting listening tests for mobile telecommunication,” says Dr. Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, DELTA SenseLab.

Better sound quality for mobile phones

3GPP’s work focuses on ensuring that mobile phones can communicate uninterrupted together across countries and telecom systems. Back in the 1980’s 3GPP was responsible for the GSM codec, and later on for the 2G and 3G mobile network systems, and more recently for standardising the LTE system in 2008.

In 2014 3GPP will be finalising its 12th release including major technology developments for future mobile telecom systems. One of the major developments currently in progress is the new EVS codec (Enhance Voice System) which strives to improve speech and music quality in mobile communication. The EVS codec promises a more natural sound experience when using mobile phones.

For more information about 3GPP and DELTA SenseLab’s test and sound quality evaluation methods please contact Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, DELTA SenseLab.

Read more about 3GPP


DANISH VERSION


senselab_ETSI_3GPP__960x240px_01

Næste generation talekvalitet i telekommunikation

DELTA er et uafhængigt testlaboratorium, der i 2013 blev en del af 3GPP, hvor vi skal bidrage til at forbedre test og evaluering af lydkvaliteten i mobiltelefoner.

3GPP sikrer global anvendelse af mobiltelefoner

3GPP (3rd Generation Partnership Project) er et samarbejde mellem seks organisationer i telekommunikationssektoren (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC), der fokuserer på at sikre medlemmerne et stabilt udgangspunkt for fremstilling af de anerkendte rapporter og specifikationer, der fastlægger 3GPP-teknologierne.

Alle de større globale aktører i telekommunikationssektoren såsom Samsung, Apple, Qualcomm, HP og Nokia m.fl. er medlemmer af 3GPP.

Hvad DELTA bidrager med i 3GPP

“I 3GPP kan DELTA på forskellige måder bidrage til at forbedre de testmetoder, der anvendes ved evaluering af mobiltelefoner. I 3GPP bidrager vi først og fremmest med vores ekspertise inden for test og vurdering af lydkvalitet. Dernæst er vores rolle som professionel testvirksomhed at indgå som en neutral part ved gennemførelse af lyttetest af mobiltelefonudstyr,” forklarer Dr. Nick Zacharov, der er Senior Acoustic and Sensory Technologist hos DELTA SenseLab.

Bedre lydkvalitet i mobiltelefoner

3GPP’s arbejde har fokus på at sikre, at mobiltelefoner kan kommunikere uden lydudfald på tværs af lande og telekommunikationssystemer. I 1980’erne fastlagde 3GPP kodekset for GSM-systemet og senere for både 2G og 3G mobilnetværkssystemerne, og senest har 3GPP stået for standardisering af LTE-systemet i 2008.

I 2014 skal 3GPP færdiggøre sin 12. udgivelse, der omfatter væsentlige teknologiske nyudviklinger til fremtidens mobilsystemer. En af de vigtige nyskabelser er det nye EVS-codec (Enhance Voice System), der skal forbedre lydkvalitet i både tale og musik i mobilkommunikationen. EVS-kodekset forventes at give en mere naturlig lydgengivelse i mobiltelefoner.

Yderligere information om 3GPP og DELTA SenseLabs metode til test og evaluering af lydkvalitet fås ved henvendelse til Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist, DELTA SenseLab.

Læs mere om 3GPP.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!